Η Άννα Παγκάλου ερμηνεύει μια λεκτική παρτιτούρα του Ανάργυρου Δενιόζου

Η Άννα Παγκάλου ερμηνεύει μια λεκτική παρτιτούρα του Ανάργυρου Δενιόζου

Μουσική
02 Sep 2017 _ 02 Sep 2017

19:30

Υφαντουργική Σχολή


Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του ΚΙΝΟΝΟ είναι ελεύθερη

ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ