Θέση: Υπεύθυνος/-η Επικοινωνίας

Περιγραφή αρμοδιοτήτων:

Ειδικά

• Σε συνεργασία με την ομάδα και τον/την project manager, συντάσσει έγκαιρα δελτία τύπου σχετικά με τον εκάστοτε προγραμματισμό.

• Αναρτά και επικοινωνεί δελτία τύπου κι εν γένει ενημερωτικού υλικού, στον έντυπο και διαδικτυακό τύπο, σε συνεργαζόμενους φορείς. συνεργάτες, υποστηρικτές, συμμετέχοντες και ενδιαφερόμενους από Ελλάδα και εξωτερικό.

• Διαχειρίζεται και διατηρεί ενημερωμένα τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης του Κοινωνώ, με πρωτότυπο ενημερωτικό/ αρχειακό/ κ.τ.λ. υλικό

• Συνεργάζεται στενά με τον προγραμματιστή του site και τον/ην υπευθυνο/-η επικοινωνίας για εμπλουτισμό και ανάρτηση περιεχομένου

• Αναλαμβάνει τη δημιουργία και την τακτική ενημέρωση newsletter

• Συνεργάζεται με την ομάδα για και αναπτύσσει δίκτυα και συνεργασίες με συναφείς φορείς σε σχέση με τον στρατηγικό σχεδιασμό και την επικοινωνία του προγράμματος.Γενικά

• Συμβάλλει στην προβολή του προγράμματος, των δράσεων και του φορέα.

• Συμμετέχει στην οργάνωση και δημιουργία παρουσιάσεων με στόχο την προβολή του προγράμματος και των δράσεων.

• Συμμετέχει στην εκπροσώπηση σε εκδηλώσεις, συναντήσεις, ομάδες εργασίας σε τοπικό επίπεδο.

• Εκπληρώνει πρόσθετες διοικητικές αρμοδιότητες, όπως ορίζονται από την ομάδα, σε έκτακτες περιπτώσεις.

• Συμμετέχει ανελλειπώς στις καθιερωμένες συναντήσεις της ομάδας, φυσική τη παρουσία ή εξ αποστάσεως.Τυπικά και άτυπα προσόντα

 Η/Ο υποψήφια/ος συνεργάτης θα πρέπει να διαθέτει:

.

• Αποδεδειγμένη επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.

• Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικών και γραπτών), επιθυμητή η γνώση και άλλων γλωσσών.

• Απαραίτητη η άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και αντίστοιχων προγραμμάτων (MS Office)

• Απαραίτητη η άριστη γνώση χειρισμού μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

• Συνίσταται η γνώση χειρισμού προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας και βίντεο (π.χ. Photoshop, Premiere)

• Δεξιότητες επικοινωνίας.

• Δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων.

• Δυνατότητα εργασίας σε διαπολιτισμικό περιβάλλον.

• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

• Ανάπτυξη πρωτοβουλιών.


Συμπληρώστε την ΦόρμαΌλες οι δράσεις του ΚΟΙΝΩΝΩ είναι με ελεύθερη συμμετοχή