ΚΟΙΝΩΝΩ 4 | Τα “Τέσσερα φυσικά στοιχεία – συν ένα”Κήπος - έργο εν εξελίξει του - ΚΟΙΝΩΝΩ (Ιούλιος – Αύγουστος 2019)
Φθινόπωρο - Γη: Ξερολιθικοί κήποι (Οκτώβριος 2019)
Χειμώνας - Αέρας: Αιολικοί κήποι (Φεβρουάριος 2020)
Άνοιξη- Νερό: Κήποι του νερού (Μάιος 2020) Καλοκαίρι – Φωτιά: Θερμοκήπιο (Ιούλιος 2020)

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ