Αφηγηματική περιήγηση στις ξερολιθιές από το Αγάπη στο Βωλάξ, Eco Museum

Αφηγηματική περιήγηση στις ξερολιθιές από το Αγάπη στο Βωλάξ, Eco Museum

Oμιλίες Ξεναγήσεις
27 Jul 2018 _ 27 Jul 2018

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2018, 18.00

Χωριό Αγάπη
Ο Βώλακας είναι ένας ορεινός οικισμός της Τήνου και τόπος που μεταπολεμικά υπέστη σταδιακή εγκατάλειψη και απαξίωση. Ως νησιωτικός οικισμός του Αιγαίου ήταν υπόφορος εισροών και εκροών σε υλικά και άυλα αγαθά. Μέσα στον καταμερισμό έργων είναι το παραδοσιακό κτίσιμο, οι λαξευμένες ξερολιθιές, πέτρες που γίνονται μυλόπετρες, η πλέξη περίτεχνων κοφινιών και τόσα άλλα που καλούν τη διακίνηση , την υπέρβαση του απομονωτισμού.
Η συγκεκριμένη δράση καλεί τον παρατηρητή να ερμηνεύσει μέσα από εφήμερες κατασκευές και υπαίθρια στοιχεία αυτή τη χαμένη κληρονομιά. Ρυθμός της είναι μια διαδρομή με εκτεταμένες υφάνσεις ανάμεσα στις αρχιτεκτονικές μορφές τα μονοπάτια και την ενδογενή βλάστηση. Οπτικές φυγές σχηματίζονται και πλαισιώνουν την τοπογραφία της περιοχής, αναζητούν χωρικές συζεύξεις και λειτουργούν ως ενισχυτές τοπίου και μνήμης . Αφηγηματικές δομές διευθετούν και υποδέχονται τη συναίσθηση και την αντίληψη της περιοχής. Η διαδρομή είναι μορφοποιημένη από ελάχιστα χαρακτηριστικά. Αποκαλύπτει ιδανικά και δυναμικές. Αναζητά την ισορροπία μιας σύγχρονης πρότασης με αφετηρία την ιστορία και την τέχνη του τόπου.

Εισήγηση: Ομάδα Οικομουσείου Ζαγορίου (Γεωργία Κανελλοπούλου, Παναγιώτα Κουτσούκου, Ελευθερία Ούπαλα, Στυλιανός Πανταζόπουλος, Γεωργία Γραμματικού)


Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του ΚΙΝΟΝΟ είναι ελεύθερη

ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ