Αβέβαια Χρονικά Αποτελέσματα:

Αβέβαια Χρονικά Αποτελέσματα:

Υδάτινα Τοπία στη λεκάνη απορροής της Λιβάδας

Εκθέσεις
05 May 2022 _ 22 May 2022

Ώρες λειτουργίας: Όλη μέρα

Στη σοφίτα του Αντίλαλου, Αφεντούλη και Παξαμάδη, Χώρα Τήνου
"

Στην εικαστική έκθεση ""Αβέβαια Χρονικά Αποτελέσματα: Υδάτινα Τοπία στη λεκάνη απορροής της Λιβάδας"" οι Γάλλοι καλλιτέχνες και γεωγράφοι Kristof Guez, Pascal Desmichel και Sylvain Guyot παρουσιάζουν τα ευρήματα της εξερεύνησής τους σχετικά με τα σημάδια του νερού στην λεκάνη απορροής της Λιβάδας.


Μέσα από τη φωτογραφία, τη χαρτογράφηση, και τη συγγραφή, καταγράφουν και επιχειρούν να εξηγήσουν τις κλιματικές και γεωλογικές αλλαγές που έχουν επέλθει σε αυτό το εξαιρετικής γεωλογικής ποικιλότητας τοπίο.


Η έκθεση παρουσιάζεται στη Σοφίτα του Αντίλαλου, Αφεντούλη και Παξαμάδη, Χώρα Τήνου

"


Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του ΚΟΙΝΩΝΩ είναι ελεύθερη

ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ